Antiwitwas wetgeving

Voor de vastgoedsector geldt sinds januari 2014 een absoluut verbod om de aankoop van onroerende goederen te financieren met cash geld.


Via de invoering van deze maatregel tracht de overheid de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking aan te gaan. Contante betalingen gaan immers vaak hand in hand met zwart geld dat men ook via vastgoedtransacties probeerde wit te wassen.Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen. Dit geldt zowel voor de aankoopprijs van het onroerend goed, als voor het voorschot, dat doorgaans ongeveer 10% van de aankoopprijs bedraagt.
De volledige betaling moet gebeuren via een overschrijving en bovendien is het verplicht om ook het rekeningnummer van de rekening vanwaar het geld zal worden betaald in de (onderhandse) verkoopovereenkomst te vermelden.

Tegelijkertijd met de invoering van het cashverbod werd voor notarissen en vastgoedmakelaars de verplichting opgelegd om eventuele verdachte transacties te melden aan de CFI (Cel voor Financiële Informatie).