Agrarisch Gebied

In de jaren 70 werd het gewestplan in Vlaanderen uitgetekend. Het werd een bontgekleurde kaart waarbij elke kleur aangeeft welke activiteiten toegelaten zijn op een perceel. In een "geel gebied" heeft u een agrarische bestemming.

Agrarisch gebied is in principe bestemd voor de beroepslandbouw. Gebouwen die noodzakelijk zijn voor een landbouwbedrijf zullen dus in principe een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Naast pure landbouwbedrijven worden ook para-agrarische activiteiten toegelaten. Dit zijn activiteiten die in nauw verband staan met agrarische activiteiten zoals bijvoorbeeld kennels, veeartsen, schoolhoeves, ....

De overheid laat steeds vaker minder-landbouwgerelateerde activiteiten toe in het agrarisch gebied. Door schaalvergroting komen de kleinere percelen immers vaak leeg te staan.