Bodemattest

Bij elke verkoop van een woning of appartement (in Vlaanderen) zal uw vastgoedmakelaar een bodemattest aanvragen.
Dit attest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor elke overdrachtsovereenkomst, dus zowel voor een risicogrond als een niet-risicogrond, is dergelijk attest noodzakelijk.
Het bodemattest vermeldt naast het adres van de grond (kadastrale gegevens) ook of de grond wel of niet in het grondeninformatieregister is opgenomen.
Indien de grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, vermeldt het bodemattest dat er geen aanwijzingen zijn bij de OVAM dat op de grond een bodemverontreiniging voorkomt. Dit noemen we een ‘blanco bodemattest’.
Als er op de grond activiteiten zijn of waren die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een benzinestation of een oude stortplaats, moet er eerst een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd op deze risicogrond.