Zowel voor kantoren als voor winkels wordt over A, B en C locaties gesproken. Voor handelaars en ondernemers zijn deze locaties van immens belang.
Een A-locatie ligt bijvoorbeeld in het hoofdwinkelgebied van een stad, maw de bekendste winkelstraat. Denk aan de Bruul in Mechelen of de Bondgenotenlaan in Leuven.

Maar ook voor uw woning is de locatie van cruciaal belang. Denk hierover dus goed na!
Bent u bereid om de fiets te pakken voor de bakker? Of wil u die liever om de hoek? Bent u een stadsmens of kan u genieten van wat landelijke rust?

Een appartement of flat is een afzonderlijke wooneenheid in een deel van een gebouw. Het bestaat uit ten minste één slaapkamer, een afgescheiden woonkamer, een keuken en een badkamer. Er zijn verschillende soorten appartementen onder andere een duplex appartement, een penthouse, een gelijkvloers appartement (met tuin) of een loft. Voor elk wat wil dus!

Het recht van voorkoop, of voorkooprecht is een wettelijk recht dat de houder ervan de mogelijkheid geeft om gronden of gebouwen die verkocht worden, bij voorrang aan te kopen.

Hij moet dit doen voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als de kandidaat-koper.


De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) hebben in bepaalde gebieden een 'recht van voorkoop'. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen hun taken van openbaar nut realiseren voor bijvoorbeeld natuurbehoud of ruimtelijke ordening.


In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.
Het voorkooprecht wordt dus in de compromis vermeld en de notaris zal de verschillende instanties op de hoogte te brengen.