Zowel voor kantoren als voor winkels wordt over A, B en C locaties gesproken. Voor handelaars en ondernemers zijn deze locaties van immens belang.
Een A-locatie ligt bijvoorbeeld in het hoofdwinkelgebied van een stad, maw de bekendste winkelstraat. Denk aan de Bruul in Mechelen of de Bondgenotenlaan in Leuven.

Maar ook voor uw woning is de locatie van cruciaal belang. Denk hierover dus goed na!
Bent u bereid om de fiets te pakken voor de bakker? Of wil u die liever om de hoek? Bent u een stadsmens of kan u genieten van wat landelijke rust?

In de jaren 70 werd het gewestplan in Vlaanderen uitgetekend. Het werd een bontgekleurde kaart waarbij elke kleur aangeeft welke activiteiten toegelaten zijn op een perceel. In een "geel gebied" heeft u een agrarische bestemming.

Agrarisch gebied is in principe bestemd voor de beroepslandbouw. Gebouwen die noodzakelijk zijn voor een landbouwbedrijf zullen dus in principe een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Naast pure landbouwbedrijven worden ook para-agrarische activiteiten toegelaten. Dit zijn activiteiten die in nauw verband staan met agrarische activiteiten zoals bijvoorbeeld kennels, veeartsen, schoolhoeves, ....

De overheid laat steeds vaker minder-landbouwgerelateerde activiteiten toe in het agrarisch gebied. Door schaalvergroting komen de kleinere percelen immers vaak leeg te staan.

Voor de vastgoedsector geldt sinds januari 2014 een absoluut verbod om de aankoop van onroerende goederen te financieren met cash geld.


Via de invoering van deze maatregel tracht de overheid de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking aan te gaan. Contante betalingen gaan immers vaak hand in hand met zwart geld dat men ook via vastgoedtransacties probeerde wit te wassen.Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen. Dit geldt zowel voor de aankoopprijs van het onroerend goed, als voor het voorschot, dat doorgaans ongeveer 10% van de aankoopprijs bedraagt.
De volledige betaling moet gebeuren via een overschrijving en bovendien is het verplicht om ook het rekeningnummer van de rekening vanwaar het geld zal worden betaald in de (onderhandse) verkoopovereenkomst te vermelden.

Tegelijkertijd met de invoering van het cashverbod werd voor notarissen en vastgoedmakelaars de verplichting opgelegd om eventuele verdachte transacties te melden aan de CFI (Cel voor Financiële Informatie). 

Een appartement of flat is een afzonderlijke wooneenheid in een deel van een gebouw. Het bestaat uit ten minste één slaapkamer, een afgescheiden woonkamer, een keuken en een badkamer. Er zijn verschillende soorten appartementen onder andere een duplex appartement, een penthouse, een gelijkvloers appartement (met tuin) of een loft. Voor elk wat wil dus!

 

Een bemiddelaar of tussenpersoon is iemand die probeert tussen verschillende personen of groepen te bemiddelen om ze tot elkaar te brengen.
De vastgoed-bemiddelaar zorgt voor een overeenkomst tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder.
De vastgoedmakelaar kan naast bemiddelaar ook nog de rol van syndicus of rentmeester op zich nemen.

Bij elke verkoop van een woning of appartement (in Vlaanderen) zal uw vastgoedmakelaar een bodemattest aanvragen.
Dit attest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor elke overdrachtsovereenkomst, dus zowel voor een risicogrond als een niet-risicogrond, is dergelijk attest noodzakelijk.
Het bodemattest vermeldt naast het adres van de grond (kadastrale gegevens) ook of de grond wel of niet in het grondeninformatieregister is opgenomen.
Indien de grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, vermeldt het bodemattest dat er geen aanwijzingen zijn bij de OVAM dat op de grond een bodemverontreiniging voorkomt. Dit noemen we een ‘blanco bodemattest’.
Als er op de grond activiteiten zijn of waren die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een benzinestation of een oude stortplaats, moet er eerst een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd op deze risicogrond.

Pagina 1 van 2