De meeneembaarheid van verkooprechten (vroeger registratierechten genoemd) is onderworpen aan vele voorwaarden.

 

Een paar belangrijke voorwaarden zijn

  • Zowel de oude als de nieuwe woning moeten in het Vlaamse Gewest liggen
  • De koper moet een natuurlijk persoon zijn, dus geen vennootschap
  • Tussen aankoop van de nieuwe woning en verkoop van de oude woning mag niet meer dan twee jaar zitten. De verkoop van de oude woning mag ook twee jaar voor de aankoop van de nieuwe vallen.
  • De verkochte woning moet gebruikt zijn als de hoofdverblijfplaats (hier zijn meer detailvoorwaarden van toepassing)
  • De meeneembaarheid kan niet gecombineerd worden met de vrijstelling van verkooprechten of abattement

Laat u grondig adviseren, en kijk na of u hier beroep kan op doen!

Pagina 2 van 2