Is een rookmelder nu verplicht of niet?
vrijdag, 18 december 2015 13:12

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Zoals u kan verwachten is het antwoord meervoudig in België. 

Voor Vlaanderen is de installatie verplicht voor nieuwbouw en voor alle verbouwingen waarvoor een vergunning werd aangevraagd, en dit vanaf 23 juni 2008. 

Voor Brussel zijn rookmelders verplicht voor huurwoningen en huurappartementen, en dit vanaf 1 juli 2005. Dus geen verplichting voor panden bewoond door de eigenaar. 

Voor Wallonië is een rookmelder verplicht voor alle woningen en appartementen, dus ook voor deze bewoond door de eigenaar en dit sedert 1 juli 2006. 

De rookmelder moet van het optische type zijn, met het juiste keurmerk. 

Zijn er sancties mogelijk? Hier bestaat nog geen historiek over. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een huurder die schade (en deze kan zeer hoog zijn) zou lijden door het ontbreken van een rookdetector zich zowel strafrechtelijk als burgerlijk tegen de eigenaar kan keren. 

 Ons advies: het risico op zware materiële en lichamelijke schade door brand is zo groot, dat elke eigenaar er absoluut belang bij heeft rookmelders te plaatsen (prijs per rookmelder tussen 20 en 30 EUR).