Kan de verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Het Vlaams Huurdersplatform liet onlangs weten dat huurders met honden het steeds moeilijker hebben om een huurwoning te vinden. Maar kan een verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden. Als één van die voorwaarden is dat de huurder geen huisdieren mag houden, moet hij zich daar in principe aan houden. Toch is er in de rechtspraak een belangrijke evolutie in het voordeel van de huurder merkbaar op dit vlak.

Bepaalde rechtspraak stelt dat het houden van een huisdier wel degelijk een basisrecht uitmaakt dat niet zomaar contractueel kan worden ontnomen in het kader van een huurcontract. In deze rechtspraak wordt de link gelegd met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (recht op een privéleven).
Daar tegenover staat dan weer het recht van de medebewoners in een appartementsgebouw op rust, alsook het recht om beschadiging of bevuiling van de gemene delen te vermijden.


"Goede huisvader"
Een rechter die moet oordelen in een bepaalde zaak zal sowieso altijd naar de concrete omstandigheden kijken: een huisdier dat geen overlast veroorzaakt is niet hetzelfde als een huisdier dat dat wel doet. Ook de plaats van het gehuurde goed (platteland versus stad) of de aard van het gehuurde goed kan een rol spelen bij de beoordeling.

In elk geval zal de huurder tot naleving gehouden zijn van artikel 1728, 1° van het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat hij het gehuurde goed "als goede huisvader" dient te gebruiken.


Clausule in woninghuurovereenkomst
De woninghuurovereenkomst van domoXim voorziet in een genuanceerd artikel over huisdieren: deze zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming van de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om op die toestemming terug te komen bij enige overlast.