Wie betaalt welke schade in de huurwoning?

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Vele eigenaars hebben geregeld vragen over wie welke herstellingskosten voor een verhuring moet betalen: de eigenaar of de huurder? Wat zijn nu de wettelijke voorschriften in dat verband? 

Voor de huurder geldt het principe van de “goede huisvader”: de huurder moet de woning op een correcte wijze onderhouden. Alle schade ten gevolge van eigen fout of ten gevolge van fout van bezoekers vallen ten laste van de huurder. Duidelijke voorbeelden zijn krassen in parket, geboorde gaatjes in badkamertegels, schade tijdens een verhuizing, verstopping van afvoerbuizen ten gevolge van niet normaal gebruik, schade ten gevolge van niet tegen vrieskou beschermde leidingen. 

Naast deze schade is de huurder ook verantwoordelijk voor huurherstellingen, ook als de huurder geen enkele fout maakte. Huurherstellingen zijn kleine herstellingen die moeten gebeuren aan de woning of het appartement, zoals bijvoorbeeld de herstelling van lekkende kranen of slecht werkende deursloten. 

De verhuurder daarentegen is verantwoordelijk voor herstellingen die nodig zijn ten gevolge van normale slijtage of overmacht. Onder overmacht kan de schade vallen ten gevolge van stormweer. Onder normale slijtage kan het vervangen van kamerbreed tapijt vallen na een voldoende lange gebruiksperiode. De verhuurder moet eveneens alle andere herstellingen behalve de huurherstellingen op zich nemen. 

Bij onenigheid over wie wat moet betalen, kan in laatste instantie steeds naar het vredegerecht gegaan worden. 

domoXim kan u een overzicht sturen met de belangrijkste voorbeelden van wat ten laste valt van de verhuurder of de huurder.