Is de registratie van een huurcontract nu echt belangrijk voor de eigenaar

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Door de recente wetgeving worden de eigenaars er nogmaals op gewezen dat de registratie van huurcontracten uitsluitend bestemd voor huisvesting in BelgiĆ« bij wet verplicht is, en dit door de eigenaar/verhuurder. 

De mogelijke consequenties bij niet registratie van het huurcontract, of bij het niet correct registreren van een huurcontract, kunnen zeer zwaar zijn: het belangrijkste risico voor de verhuurder is dat de huurder zonder opzeg en zonder het betalen van een verbrekingsvergoeding het gehuurde pand kan verlaten indien een huurcontract (met een duur van meer dan 3 jaar) niet of niet correct werd geregistreerd. 

Hoe moet een huurcontract worden geregistreerd? 

1. De registratie moet door de verhuurder gebeuren, niet door de huurder. 

2. De registratie kan online (via uw vastgoedmakelaar en MyRentPro),per post of ter plaatse op het bevoegde registratiekantoor. 

3. De registratie moet gebeuren binnen de twee maanden na ondertekening van het huurcontract. 

4. De plaatsbeschrijving moet eveneens mee geregistreerd worden.

5 De bijlagen van het huurcontract kunnen eventueel ook mee verstuurd worden

 Voor een aantal vrederechters wordt een onvolledige of te late registratie beschouwd als een ongeldige registratie, waardoor de huurder weer onmiddellijk en zonder vergoeding het pand kan verlaten. 

Ter info: de verplichting om huurcontracten te registreren geldt ook voor contracten korter dan 3 jaar. 

Ons advies: neem contact op met domoXim om de registratie van uw huurcontracten vlot en tijdig te laten verlopen.