De indexatie of indexering van de huurprijs is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. 

Woninghuurovereenkomsten mogen eenmaal per jaar worden geïndexeerd. De indexering of aanpassing mag ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld: de huurder mag in de woning vanaf 1 april 2019, dan is 1 april is de jaarlijkse verjaardag van de huurovereenkomst.

Het Vlaams Huurdersplatform liet onlangs weten dat huurders met honden het steeds moeilijker hebben om een huurwoning te vinden. Maar kan een verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden. Als één van die voorwaarden is dat de huurder geen huisdieren mag houden, moet hij zich daar in principe aan houden. Toch is er in de rechtspraak een belangrijke evolutie in het voordeel van de huurder merkbaar op dit vlak.

Om u nog meer en sneller kandidaat huurders of kopers voor te stellen, is domoXim nu als eerste vastgoedmakelaar in België ook officieel lid van ABRA (de vereniging van Belgische relocation bedrijven). 

Dit betekent dat we uw panden nu met nog meer visibiliteit kunnen aanbieden aan een zeer belangrijk marktsegment: de buitenlandse kaderleden en hun families die voor een aantal jaren, of langer, naar België verhuizen met behulp van relocation bedrijven. 

Vele eigenaars hebben geregeld vragen over wie welke herstellingskosten voor een verhuring moet betalen: de eigenaar of de huurder? Wat zijn nu de wettelijke voorschriften in dat verband? 

Voor de huurder geldt het principe van de “goede huisvader”: de huurder moet de woning op een correcte wijze onderhouden. Alle schade ten gevolge van eigen fout of ten gevolge van fout van bezoekers vallen ten laste van de huurder. Duidelijke voorbeelden zijn krassen in parket, geboorde gaatjes in badkamertegels, schade tijdens een verhuizing, verstopping van afvoerbuizen ten gevolge van niet normaal gebruik, schade ten gevolge van niet tegen vrieskou beschermde leidingen. 

Door de recente wetgeving worden de eigenaars er nogmaals op gewezen dat de registratie van huurcontracten uitsluitend bestemd voor huisvesting in België bij wet verplicht is, en dit door de eigenaar/verhuurder. 

De mogelijke consequenties bij niet registratie van het huurcontract, of bij het niet correct registreren van een huurcontract, kunnen zeer zwaar zijn: het belangrijkste risico voor de verhuurder is dat de huurder zonder opzeg en zonder het betalen van een verbrekingsvergoeding het gehuurde pand kan verlaten indien een huurcontract (met een duur van meer dan 3 jaar) niet of niet correct werd geregistreerd. 

Bij een verhuur van een hoofdverblijfplaats, moet de verhuurder de plaatsbeschrijving verplicht registreren.

Dit kan samen met de huurovereenkomst gebeuren of apart. Let wel: u moet de huurovereenkomst binnen de twee maanden na ondertekening (en dus niet na de aanvang ervan) registreren, en dit kan dan gratis.

Niet-registratie kan vervelende gevolgen hebben voor de verhuurder. Bij een eventuele procedure bij uittrede voor de vrederechter, zal deze geen rekening houden met de plaatsbeschrijving als deze niet geregistreerd is. Dit is meestal nadelig voor de eigenaar-verhuurder.

Heeft u meer informatie nodig? Neem vrijblijvend met ons contact op.