EPC

Wat is een Energie Prestatie Certificaat? 

 

Waarom heeft u Energie Prestatie Certificaat nodig bij verhuur en verkoop?

Een EPC of Energie Prestatie Certificaat toont de berekende energiescore van uw woning. Dit is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte en wordt uitgedrukt in kWh/m² jaar. 

Deze score hangt af van onder meer

• de muur- en dakisolatie

• type ramen en deuren

• de installaties voor verwarming en warm water

De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst waarin de groene zone wijst op een energiezuinige woning en de rode zone op een energieverslindende. 

Een EPC wordt door de overheid verplicht bij de verhuur of verkoop van een woning, appartement, studio,… . Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, ....

Let op: Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat uw pand te koop of te huur wordt aangeboden aan kandidaten. Zonder EPC mag een woning niet te koop of te huur worden aangeboden, op straffe van zware boetes

Het EPC wordt opgesteld door een erkende energiedeskundige. domoXim Vastgoed & Beheer werkt met verschillende experts samen en kan u hierin bijstaan.

Bij een verkoop dient u het originele EPC aan de koper te overhandigen. Bij verhuur volstaat het om de huurder een kopie te geven.

Het Vlaams Energie Agentschap is actief bezig met controles en legt boetes op aan de verkoper of de verhuurder als er geen EPC aanwezig is. U kan dit onnodige risico vermijden door eenvoudig een EPC te laten opstellen.