EPC of Energie Prestatie Certificaat

 

 

Wat is een EPC of Energie Prestatie Certificaat en waarom heeft u dit nodig?

 

 

Een EPC of Energie Prestatie Certificaat toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte en wordt uitgedrukt in kWh/m² jaar. 

 

Deze score hangt af van

• de muur- en dakisolatie

• ramen en deuren

• de installaties voor verwarming

• de manier van het verwarmen van water

De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst waarin de groene zone wijst op een energiezuinige woning en de rode zone op een energieverslindende. 

 

Het EPC is één van de documenten die verplicht aanwezig moeten zijn bij een verkoop of een verhuur van een woning of appartement. Dit EPC moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige.

Bij een verkoop dient u het originele EPC aan de koper te overhandigen. Bij verhuur volstaat het om de huurder een kopie te geven.

Het Vlaams Energie Agentschap is momenteel actief bezig met controles op de aanwezigheid van deze EPC documenten en bij afwezigheid kan de verkoper of de verhuurder een boete worden opgelegd van minimaal 500 EUR en maximaal 5.000 EUR. 

U kan dit onnodige risico vermijden door snel en correct een EPC te laten opstellen. domoXim Vastgoed & Beheer zal voor u de nodige stappen zetten en een afspraak maken met één van onze voorkeurspartners.