Plaatsbeschrijving

Spreek voor de plaatsbeschrijving een expert aan

Wat is een plaatsbeschrijving en waarom stelt u deze best nauwkeurig op?

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om deze in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening op te stellen. U kan dit best doen tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan eventueel ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. 

domoXim Vastgoed & Beheer zal de plaatsbeschrijving samen met het huurcontract registreren.

U kan als huurder of verhuurder eventueel samen zelf een plaatsbeschrijving opmaken, maar we raden aan om beroep te doen op een onafhankelijke deskundige. In dit geval betalen beide partijen elk de helft van het ereloon.

domoXim kan voor u contact opnemen met de specialist van uw voorkeur en u hierin adviseren. 

Op het einde van het huurcontract moet de huurder de woning teruggeven in de staat waarin hij haar volgens de plaatsbeschrijving heeft ontvangen. Als de woning schade vertoont die niet in de beschrijving staat vermeld, dan moet de huurder die herstellen.

Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning moet de huurder niet vergoeden.

Stel dat er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is?

Dan gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan met andere woorden niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten.